Köyceğiz İlçesi Akdeniz ve Ege Bölgelerinin birleştiği yerde, Muğla - Fethiye Karayolunun 60. Km' sinde, zengin doğal güzellikler ve narenciye bahçeleri içinde sakin turistik bir beldemizdir.
 

 

 İlçemiz adını aldığı Köyceğiz Gölü' nün kuzeyinde kurulu olup, 1606 Km2 yüzölçümünde, 28. Derece 44. Boylam 36. Derece 58. Enlemler arasındadır. 2014 nüfus sayımına göre İlçeninnüfusu34.027 olup, ilçe 1860 yılında kurulmuştur.Doğusunda Ortaca ve Dalaman İlçesi,Batısında Marmaris ve Ula İlçesi,Kuzeyinde Denizli Güneyinde Akdeniz bulunmaktadır.İlçemize bağlı25 adet mahallemevcuttur. Rakımı14,71 metredir.

 

KÖYCEĞİZ GÖLÜ : Akdeniz Bölgesinin batı ucunda, ilçe hudutları içerisinde suyu kükürtlü ve acı bir göldür. Gölün, ön alüvyonlarla tıkanmış eski bir körfezden türediği sanılmaktadır. Yüzölçümü 54 Km2' dir. Denizden yüksekliği 8 m. Derinliği ise 15-150 m. Arasında değişir. Kuzeyde dağlık alandan inen kısa derelerle ve suyu bol kaynaklarla beslenen göl fazla suyunu Dalyan Boğazı ile denize boşaltır. Hemen hemen her zaman sakin olan gölde, yılın 8 ayında su kayağı sporu yapılması mümkündür. Sahilde genişliği 50-200 m. Ve uzunluğu 5.5 km. olan altın sarısı şahane ince kumu, kuzeyde gölü, güneyde Akdeniz' i birbirine bağlayan ayrı bir tabiat harikasıdır. Bir ikincisi ise gölü denize bağlayan 8 mil uzunluğundaki Dalyan Boğazı olup, sazlarla kıvrıla kıvrıla denize ulaşır.

 

İlçemizin kültürel değerleri ve eski eserleri ile antik değerlere sahiptir.

İlçe, Tarihçi Herodot ve Coğrafyacı Strebon ile Şair Homeros' a göre M.Ö. 3000 yıllarında KARLAR ve LEKELER tarafından iskan edilmiştir. Çevrede bu devirlere ait şehir kalıntıları, kaleler, su kemerleri, zirai teraslar ve çok sayıda bulunan kaya mezarı bunu kanıtlamaktadır.

 

Köyceğiz Gölünün sahille birleştiği bölgede kurulan Kaunos şehri KARİA' nın önemli limanlarından ve ticaret merkezlerinden birini oluşturur. Kaunos daha sonra İskender' in hakimiyetine girmiştir.

 

Romalılar devrinde ormanların yangın ve erezyona uğraması buna bağlı olarak tabiat şartlarının değişmesi ile civar kayalık ve bataklık sahaya dönüştüğünden nüfus oldukça azalmıştır. Bizans devrinde bataklıklar kurutularak tekrar eski zenginliğine kavuşmuştur.

 

Menteşeoğulları bölgenin fethini Selçuklu Sultanı II. Mesut adına 1291 yılında yaparak Bizans elinden alınmıştır. İlçe Hurşit Paşa zamanında Yüksek Kum köyü olan yere nakledilerek bugünkü ilçe merkezi oluşmuştur.

 

KÖYCEĞİZ : İstiklal Savaşında düşman saldırısına uğramış olup, 1919 yılı sonunda Tağirağazade, Müftü Mehmet Zeki Efendi, Osman Ağa ile hacı Osman Efendi ve Tevfik Beylerin öncülüğü ile Kuva-i Milliye Teşkilatı kurularak yurt savunmasına katılmıştır.


© 2017 T.C. Köyceğiz Kaymakamlığı

Köyceğiz Kaymakamlığı Hükümet Konağı Kat:3 KÖYCEĞİZ/MUĞLA/ TÜRKİYE 48800 | Tel: +90 252 262 40 03 | Faks: +90 252 262 13 17 
Sitemizdeki yazı ve resimlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz.