İLAN
 
MUĞLA VALİLİĞİNDEN
 
1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun 4950 Sayılı Kanun ile Değişik Ek-3 üncü maddesi “Bu Kanunun 36. Maddesinde yer alan idari para cezaları mahallin en büyük mülki amiri ile denizlerde Sahil Güvenlik bot komutanları tarafından kesilir ve mahallin en büyük mal memurluğuna yatırılırlar. Mülki amirler ceza kesme yetkilerini 33. Maddede belirtilen görevlilere önceden ilan etmek şartıyla devredebilirler” şeklinde düzenlenmiştir.
Mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve uygulamada etkinliğin ve verimliliğin sağlanabilmesi amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüğünde, Su ürünleri koruma ve kontrolünde görevli Su Ürünleri Kontrol görevlilerine 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari para cezası kesme yetkisi 11/01/2017 tarih ve 13199266-020-E.65600 sayılı Valilik Oluru ile devredilmiştir.
 
İlanen duyurulur.